Новините за това как изкуственият интелект се очаква да промени из основи пазара на труда в глобален мащаб заливат информационния поток през последните години, особено след появата на платформи като ChatGPT на OpenAI. А различни проучвания на водещи световни организации напълно потвърждават някои опасения.

Световният икономически форум например изчислява, че до 2025 г. AI ще замени около 85 милиона души на техните работни места, като в развитите икономики около 60% от позициите могат да се окажат засегнати от тази иновативна технология. Нововъзникващите пазари и държавите с по-ниски доходи също не са застраховани – там AI се очаква да промени съответно 40% и 26% от работните позиции. В същото време обаче, приблизително половината от изложените на риск работни места могат да се възползват от интеграцията на AI. Особено когато става дума за технологичната индустрия.

„През следващите години технологичният пазар на труда ще претърпи както прекъсвания, така и създаване на нови позиции заради изкуствения интелект. Някои работни места може да бъдат автоматизирани, но ще се появят и нови роли в областите, свързани с AI. Най-важните умения за технически таланти ще включват опит в машинното обучение, науката за данни и тяхната обработка, обработката на естествен език и облачните изчисления“, изброява пред Profit.bg Кирил Спиридонов, преподавател в компютърната академия IT STEP. „В технологичната индустрия възходът на изкуствения интелект вече доведе до създаването на нови работни позиции - например Prompt engineer, повишено търсене на умения, свързани с AI, и промяна в практиките за наемане. Професионалистите с опит в AI технологиите са много търсени“.

„На този етап все още е рано да се каже как се променят изискванията на пазара на труда. Яcнo e, чe изĸycтвeният интeлeĸт нaвлизa и тeпъpвa щe нaвлизa вce пo-oceзaeмo в paзличнитe пpoфecии. В момента технологичната индустрия търси правилния начин да приложи AI в ежедневието си - компаниите и служителите им все още тестват какво работи и въпросът е по-скоро как те да повишат ефективността си, използвайки инструменти за AI“, обяснява, на свой ред, и Александра Мечкова, главен изпълнителен директор на водещата образователна школа в технологичната сфера „Телерик Академия“. „Като всяка индустриална революция и тази, в която се намираме в момента, ще създаде работни места. В бъдеще ще бъдат разкрити и много нови роли, което предполага непрестанно учене, защото всеки един от нас ще смени няколко професии“.

Тя цитира и доклад на Световния икономически форум, според който до 2027 г. 6 от 10 служители ще имат нужда от допълнително обучение. А за да отговорят на тази нужда, образователните институции – както държавни, така и частни – трябва да са в крак с главоломното развитие на иновативните технологии като изкуствения интелект.

Предизвикателства пред традиционната образователна система

Първите опити за използването на AI в образователния процес датират от 60-те години на миналия век, когато изследователи и преподаватели започват да проучват потенциала на технологията в тази сфера. Това води до разработването на системи за компютърно базирано обучение, осигуряващи интерактивен подход чрез програмирани инструкции, и полагането на основите на бъдещите приложения на AI.

През 70-те и 80-те години в САЩ AI навлиза в класните стаи, като иновативните за времето си разработки включват интелигентни системи за обучение (ITS) и обработка на естествен език (NLP) в приложения за езиково обучение. ITS използват алгоритми за адаптиране на учебните материали и темпото на преподаване въз основа на индивидуалните постижения на учениците, а NLP позволява на учениците да взаимодействат с компютърни програми, използвайки естествен език.

Въпреки това традиционната образователна система у нас продължава да се затруднява с интеграцията на бързо развиващата се в последните години технология.

По думите на Кирил Спиридонов от IT STEP тя трябва да поставя основите за разбиране на изкуствения интелект - да насочи ресурси към вече известни инженерни специалности. Той обаче е категоричен, че на този етап е изключително трудно да се създаде програма, бакалавърска или магистърска, която да може да отрази бързопроменящ се сектор като технологичния.

Кирил Спиридонов, преподавател в компютърната академия IT STEP

„Смятам, че образователните институции в момента са в не особено благоприятна позиция откъм подбор на кадри, тъй като образователният сектор средно е доста по–нископлатен от технологичния. А добрите специалисти са изключително важни в изграждането на представата на студента/ученика за изкуствения интелект“, акцентира той.

Изпълнителният директор на „Телерик Академия“ Александра Мечкова напълно споделя това мнение.

„Традиционната образователна система със сигурност е важна. Важно е обаче да бъде гъвкава, защото технологиите се променят често, много бързо, а понякога дори светкавично. Скорост, с която е невъзможно да се промени една университетска програма, например. И тук идва ролята на частните академии като нашата. Те обаче не бива да се разглеждат като заместител, а по-скоро като добавка към традиционното образование, защото докато в университета може да се навлезе дълбоко в теорията, ние добавяме практиката, работата в реална среда, директната връзка с работодателите, както и развитие на ключови личностни и комуникационни умения, като част от програмите“, изброява тя.

Как частните школи интегрират AI – примерът „Телерик Академия“

В „Телерик Академия“ разглеждат AI в няколко основни направления – как технологията може да помогне на обучаващите се да са още по-добри и как самата организация да подобри работата си и да стане още по-продуктивна. Академията се стреми да научи курсистите си как ефективно да използват инструменти за AI, така че темата е застъпена в основите на всички нейни програми.

„В „Телерик Академия“ използваме инструменти за AI и за подобряване на преживяването на нашите курсисти. През 2023 г. за пръв тествахме как работи технологията при създаване на материалите за курсовете. Във всички Alpha програми за старт на кариера в ИТ работим в така нар. blended формат – т.е. курсистите предварително се подготвят по дадена тема с презентации и видеа, а времето на лекцията използваме, за да задават въпроси на лекторите и да работят заедно по практически задания, които да затвърдят вече наученото. И ако преди процесът на подготовка на материалите отнемаше часове, защото изискваше трейнър да направи запис на това как презентира дадена тема, сега това става много по-лесно и бързо с помощта на изкуствен интелект“, обяснява Александра Мечкова.

Александра Мечкова, главен изпълнителен директор на „Телерик Академия“

По този начин „Телерик Академия“ внедрява изкуствения интелект в собственото си работно ежедневие, което ѝ дава възможност да отвори време и да се фокусира в зоните, където има най-голям ефект, а именно върху работата с курсисти – повече персонално внимание и менторство, отколкото по-тривиални неща като създаване на материали и проверка домашни.

„Трето направление, по което работим, са специализирани обучения по темата за AI. От началото на май месец добавихме в арсенала от курсове на Телерик Академия нов формат кратки двуседмични обучения – SprintДве от тях засягат темата за изкуствения интелект: GenAI за бизнес потребители - подходящо за всеки, който иска да научи повече за това как да използва големите езикови модели (LLM) за оптимизация на ежедневните си задачи, и GenAI за разработчици на софтуер – практически съвети за това как AI може да се използва при писане и преработка (refactoring) на код“, разказва главният изпълнителен директор на Академията.

Що се отнася до програмата на самите обучения обаче, образователната организация подхожда премерено, търсейки баланс между качествената подготовка и въвеждането на нови технологии. Водена от разбирането, че ученето се случва „през борбата, през процеса на проба-грешка, през времето за осъзнаване на знания и тяхното узряване“, тя продължава да се придържа към развитието на мисленето, близкия контакт и менторството, работата в екип и търсенето на решения.

„ChatGPT и подобни асистенти в началните стадии на израстване на един програмист дори могат да бъдат риск за правилното обучение, защото намаляват желанието за сблъскване с проблемите. Те трябва да бъдат ползвани с определена цел – за учене и справяне с проблемите, а не за избягването им. Именно затова въвеждаме темата, но в по-късен етап от обучението на курсистите“, категорична е Александра Мечкова.

А намаляването на желанието за сблъскване с проблемите не е единственият капан при използването на AI, особено от хора, които не са навътре в технологията.

„Тъй като в момента неспециалистите възприемат основно големите езикови модели като пример за AI, бих казал, че има още един основен опасен момент. Това са „халюцинациите“ на моделите, за които повечето обучаващи се не са подготвени. Много често моделът произвежда отговор, който не съответства с реалността. Това може да заблуди човек, който няма знания по тази тематика“, предупреждава Кирил Спиридонов от IT STEP.

България има талант

Всички тези усилия и концепции на образователната система във всички нейни форми могат да бъдат оценени основно по един критерий – наличието на таланти. А в това отношение и двамата ми събеседници са положително настроени.

„България има таланти. Нашата страна вече се заяви, до някаква степен, в този технологично-еволюционен процес. За да може който и да е бизнес да се включи в тази насока обаче, управлението му трябва много добре да е изчислило потенциалните разходи и приходи“, акцентира преподавателят от IT STEP, а изпълнителният директор на „Телерик Академия“ добавя:

„Българската ИТ индустрия определено се разви много в последните години и се превърна в мощен инструмент на бизнес лидерите за справяне с предизвикателствата. Днес почти всички индустрии поставят дигиталната трансформация в основата на стратегията си за оцеляване и конкурентно предимство. В последните години наблюдавахме ръст на сектора с около 20 – 25% на годишна база, който беше обоснован именно от нуждата от дигитализация, особено по време на пандемията. Това само по себе си означава, че, да, вече има сериозен фундамент като талант и натрупани знания, но въпреки това те не са достатъчни“.

Затова и „Телерик Академия“ се опитва да отговори напълно на търсенето на работодателите и да покрие в максимална степен уменията, които са актуално нужни за развитието на компаниите. Организацията непрекъснато следи тенденциите и въвежда нови програми за специалисти, от които смята, че ще има нужда в бъдеще. Пример за това са нейните Upskill програми – Data Analyst и Data Engineer, чиито първи издания стартират тази година.

А връщайки се към началото на нашия разговор, Александра Мечкова обобщава: „Със сигурност ще станем свидетели на промяна в ролите – от една страна ще бъдат разкрити много нови роли заради навлизането на AI, а от друга някои от настоящите могат да бъдат частично или изцяло автоматизирани. Това, което е универсално важно е, че човешкият фактор няма да бъде заменен. Независимо от новите технологични тенденции, защото в момента говорим за AI, но след 6 месеца може да има и нещо друго, тотално различно, което да промени технологичния пейзаж, за технологичната индустрия днес са важни качественото обучение, знания и адаптивност към промените от една страна, а от друга - желанието за учене и усъвършенстване“.

А това наситина е важно, особено когато става дума за изкуствен интелект, тъй като по всичко личи, че няма какво да спре все по-широкото му разпространение – теза, недвусмислено затвърждавана от икономическите възможности, които той обещава. Глобалният институт McKinsey твърди, че при средното световно ниво на внедряване и усвояване към днешна дата AI ще осигури допълнителна глобална икономическа активност в размер на около 13 трилиона долара в обозримо бъдеще, или около 16% по-висок кумулативен БВП в сравнение с днешния.