Подобно на интернет и изчислителните облаци преди това, генеративният изкуствен интелект (GenAI) променя завинаги начина, по който работим и правим бизнес, до такава степен, че 62% от потребителите предпочитат да използват чатбот, отколкото да чакат да говорят с човешки агент. В наши дни множество „виртуални агенти“ са готови да отговорят на нуждите на потребителите от обслужване на клиенти по заявка - от Erica на Bank of America, която може да даде съвети за месечния им бюджет, до Dom на Domino's, който си сътрудничи с Alexa на Amazon, за да поръча пица. Инвестициите на предприятията в GenAI решения достигат близо 16 млрд. долара през 2023 г. и се очаква да се увеличат с 30% през 2024 г.

GenAI е тук, за да остане, и продължава да става все по-интелигентен и по-осъзнат с всяка следваща версия. С този напредък идват големи възможности - но за мнозина той носи и голямо безпокойство. Затова бизнес лидерите трябва да създадат психологически безопасна среда, в която хората могат да изследват възможностите на GenAI с цел да повишат удовлетворението от работата си и качеството си на живот, а не да живеят в страх, че AI ще им отнеме работата.

Готовност за GenAI

Ново проучване на Udemy показва, че без изненада технологичният сектор (следван от финансовия и този на професионалните услуги) е водещ по отношение на готовността за GenAI. 56% от респондентите в проучването, обхванало над 2500 души, споделят, че според тях ръководните екипи в големите предприятия (над 5000 служители) са напълно подготвени да преведат служителите си през трансформацията на GenAI. Това е впечатляващо, ако се сравни със същата статистика за секторите търговия на дребно (37%), производството (38%) и нестопанския сектор (36%). По-малко от 40% от служителите във всички сектори са на същото мнение.

Особено за лидерите или мениджърите на първа линия, които поддържат нетехнически екипи, ключът е в разбирането, че без значение колко сложна или трансформираща е технологията, улесняването на промяната изисква да познават хората си и да развиват техните умения, свързани с GenAI.

Трансформацията, до която води генеративният изкуствен интелект, не е чисто технологично предизвикателство, а човешко. Като комуникират ясно и прозрачно за потенциалните ефекти на GenAI върху компанията, лидерите могат да засилят или подновят доверието на екипа си, да затвърдят увереността в тяхното ръководство и да създадат подкрепа за GenAI инициативите в организация. По същия начин, ако не се фокусират върху аспектите на GenAI, свързани с управлението на промените, те рискуват да разединят екипа, а служителите да не възприемат по значим начин промените, до които води тази технология.

И така, откъде да започнат бизнес лидерите? Fast Company извежда няколко стъпки как това да се случи по най-добрия начин.

Преценете пусла на екипа си

На първо място, бизнес лидерите трябва да започнат да измерват пулса на екип си. Какво го вълнува по отношение на GenAI? Какво го притеснява? Основателни ли са опасенията на служителите? Ако не, те трябва да бъдат запознати с фактите и след това да се премине към важните неща, като например начините, по които GenAI ще увеличи капацитета и производителността им и ще им върне един от най-ценните активи: времето. Ако притесненията им са основателни, те трябва да бъдат признати, да им бъде обърнато внимание и да се работи с тях за преодоляването им.

Според Световния икономически форум през следващите пет години 23% от длъжностите ще бъдат премахнати в резултат на технологични промени, включително въвеждането на AI. Въпреки че това може да звучи като много голяма промяна, работните роли биха се променяли и без GenAI заради други социални, икономически и екологични причини.

„Можем внимателно да планираме и да предвидим как да адаптираме и интегрираме новите технологии в работния си процес по начин, който не можем да направим с глобалните пандемии, например“, акцентират експертите.

Съобразявайте се с цифровото разделение

Когато един ръководител обмисля как да комуникира с екипа си, е изключително важно да вземе предвид как различията между поколенията влияят върху комфорта на хората при работата им с технологиите. Проучване на UN-Gallup показва, че най-големите глобални различия между поколенията са свързани с цифровото разделение, а проучване на Consumer Affairs - че бейби бумърите и хората от поколението X се чувстват претоварени от новите технологии, докато тези от поколението Z и милениалите са по-склонни да ги приемат.

В същото време обаче проучванията на Norton показват, че бейби бумърите са по-склонни да възприемат технологиите с практическо значение за ежедневието, както се вижда от 469% увеличение на използването на телемедицина и 431% увеличение на използването на приложения или онлайн услуги за пазаруване по време на пандемията. В крайна сметка заключението от всички тези данни е, че поколенията, които не са израснали, използвайки цифрови технологии, могат да бъдат по-възприемчиви към иновации като GenAI, ако им бъдат представени в познати случаи на ежедневна употреба.

Определете ролите, създайте съгласие, въведете GenAI

„Когато за първи път започнах да си играя с ChatGPT, не бях сигурна как ще го използвам. След това, един ден, докато работех дистанционно, започнах да въвеждам въпроси в него, говорейки както бих могла да говоря с колега, който седи пред мен и ми помага да обмислям нови идеи. Получи се увлекателен разговор, който съкрати работното ми време и подобри крайния ми продукт“, обяснява пред Fast Company Женефа Мърфи, маркетинг директор на Udemy. „След като се запознах по-отблизо с инструмента, започнах да мисля за него като за постоянно присъстващ партньор, което ме накара да се замисля как да внедря GenAI в нетехнически екипи. Осъзнах, че интегрирането на GenAI не е толкова различно от добавянето на нов член на екипа“.

При добавяне на нов член на екипа отговорностите на другите могат да се променят в зависимост от текущите нужди. Затова ръководителите трябва да създадат ясни описания на длъжностите и планове за изпълнение, за да улеснят плавния преход и да гарантират, че всички са на една и съща вълна.

Добър подход е и въвличането на екипа/екипите в описанието на длъжностите и желанията, свързани с GenAI, които биха могли да послужат като основа за начина, по който той се интегрира в работните процеси занапред. Този процес, наречен създаване на длъжност, може да демистифицира GenAI, тъй като увеличава инвестициите в служителите, подобрява удовлетворението от работата, насърчава трансформацията на различните роли и помага за създаването на ясни пътни карти за работата и членовете на екипа.

„В края на краищата, основната човешка психология ни учи, че хората постоянно търсят своето място в реда и чувството за принадлежност. Описването на ролите в новия контекст също така помага за намирането на най-добрите начини за използване на новите технологии, като по този начин се намалява времето за експериментиране на компанията и се увеличава скоростта на внедряване. То също така дава на членовете на екипа чувство за принадлежност, те се усещат като част от бъдещата посока“, смята Мърфи и дава пример с няколко въпроса, които бизнес лидерите трябва да зададат на своите служители в рамките на този процес:

Кои аспекти от настоящата ви работа ви се струват досадни?

Може ли GenAI да премахне тези задачи от вашата работа?

Кои аспекти от работата ви са най-удовлетворяващи?

Как бихте искали GenAI да повлияе на вашето ежедневие?

Ако се премахнат тези задължения от работата ви, как би могла да се разшири ролята ви и кои аспекти на ежедневието ви биха се подобрили?

Колкото повече неща се променят, толкова повече неща остават същите?

Важно е, че в разговорите за трансформацията на GenAI относно ролите и отговорностите трябва да се подчертае и какво ще остане същото. Това може да помогне да се облекчи страхът на служителите и да се ускори желанието им за повишаване на квалификацията. Особено като се има предвид, че GenAI създава потенциал за по-дълбоко използване на уникалните таланти на членовете на екипа и това, което ги кара да работят.

Наемането на служители въз основа на техническа експертиза често е било изискване в цифровата ера, но GenAI създава възможност да се даде приоритет на наемането на служители въз основа на тяхното желание, на наемането на служители въз основа на уникалните им качества, които правят хората хора и ги карат да успяват в екип.

В крайна сметка трансформацията на GenAI е поредната технология в дългата поредица от иновации, макар и вероятно една от най-въздействащите и променящите. Но тайната на GenAI е в свързания с нея човешки интелект. Оценявайки, разпознавайки и усилвайки това разбиране, бизнес лидерите могат успешно да преведат организацията си през всяка бъдеща промяна с увереност и грация.