Ресурсите от злато в света са ограничени – за разлика от количеството пари, емитирани от централните банки на държавите, което зависи от икономическите им цели.

Затова, когато стойността на долара, паунда или еврото падне, тази на златото се повишава.

Това прави притежаването на благородния метал подходяща инвестиция във времена, в които се подготвяме за икономическа несигурност.

Списание CEOworld анализира глобални данни за запасите от злато от Световния съвет по златото, както и икономически данни от Trading Economics, за да представи класация за златото, притежавано от правителствата по света.

Данните са актуални към второто тримесечие на 2023 г.

Процентът на националните резерви в злато представлява частта от наличностите на дадена държава в парични средства и други активи в злато.

Геополитиката и централните банки вдигат цените на златото през 20242023 е рекордна година от гледна точка на златото, закупено от централни трезори

Ето кои държави плюс МВФ попадат в ТОП 10 с най-големи златни резерви:

САЩ

Съединените щати оглавяват списъка с 8 966 тона злато. Делът в националните резерви възлиза на 68,2%. Инфлацията е отчетена на ниво от 3,7%.

Германия

Германия разполага с 3696 тона златни резерви и 67,4% злато като дял от националните резерви. Инфлацията е изчислена на 6,1%.

Международен валутен фонд

Златото в резервите на Международния валутен фонд се изчислява на 3 102 тона.

Ситуацията в Израел повишава интереса към златото и долара, петролът скачаПовишаването на геополитическия риск се очаква да засили търсенето на американски държавни ценни книжа

Италия

Италия има 2 703 тона злато в резерви и 64,4% злато като дял от националните резерви. Инфлацията е отчетена на ниво от 5,4%.

Франция

С 2686 тона злато в резерви Франция заема пето място в класацията. Златото като дял от националните резерви възлиза на 66,3%. Инфлацията е 4,9%.

Русия

Русия разполага с 2568 тона злато в резерви и 24,6% злато като дял от националните резерви. Инфлацията е 5,2%.

Китай

В Китай има 2355 тона злато в резерви и 3,8% злато като дял от националните резерви. Инфлацията е 0,1%.

Репатриране на злато: Банки и фондове изтеглят резервите от чужди трезориТова показва ново проучване на Invesco Global Sovereign Asset Management

Швейцария

Резервите от злато в Швейцария се оценяват на 1146 тона, а златото като дял от националните резерви възлиза на 7,4%. Инфлацията е 1,6%.

Япония

В Япония има 933 тона златни резерви, а златото като дял от националните резерви е 4,2%. Инфлацията е отчетена на ниво от 3,2%.

Индия

Индия се нарежда на десето място в класацията с 879 тона златни резерви и 8,2% от златото като дял от националните резерви. Нивото на инфлация е 6,8%.

Златото с нов рекорд - надмина 2100 долара. И продължава да растеОчакванията за намаляване на лихвените проценти и глобалното напрежение подкрепят благородния метал

САЩ притежават почти 9 000 метрични тона злато, което е над два пъти повече от количеството, притежавано от страната на второ място - Германия.

Този значителен размер на резервите може да се отдаде на историческото използване на благородния метал като стандартна валута за международна търговия и обмен, особено до началото на XX век.

Освен това по време на двете Световни войни европейските държави закупуват доставки, оръжия и оборудване от САЩ и плащат за тях със злато.

Германия, дългогодишен световен търговски лидер, притежава второто по големина количество злато.

На трето място е Международният валутен фонд (МВФ), който не е държава, а финансово звено на Организацията на обединените нации, което работи за стабилизиране на световната икономика и улесняване на международната търговия.

За да станат членове на МВФ, държавите трябва да правят вноски в неговите фондове, често чрез златни резерви.