Средата на година е чудесен момент да си зададете критични въпроси, за да може да завършите годината силно.

Например: Имате ли достатъчно добри лидери – и съответно екипи – в компанията, която ръководите? Ако не, какъв е проблемът? В комуникацията с тях? В наемането им? В недостатъчни мотивация и обучение, така че най-важните хора да отговарят на вашите очаквания? А какъв лидер сте вие?

Три характеристики определят най-добрите корпоративни водачи, според Марсел Шуантс, редактор в Inc. и експерт в развитието на мениджърски умения:

1. Те ръководят с почтеност, независимо от обстоятелствата

Служителите не са глупави. Те са проницателни и имат силно усещане за почтеността на своите мениджъри въз основа на наблюдение на поведението им. В края на деня всеки работещ иска да знае:

Мога ли да се доверя на шефа си, че ще направи правилното нещо?

Осъзнава ли грешките си и опитва ли се да ги поправи?

Дава ли кредит на доверие там, където е необходимо доверие?

Грижи ли се за членовете на екипа като за хора, а не като за активи?

Ако искате да ръководите другите ефективно, трябва да спечелите тяхното доверие, а доверието започва с почтеност. Без нея на вашия екип ще му е трудно да повярва във вас и вашата визия, казва Шуантс.

Почтеността не е еднократно решение. Става въпрос за избор, който правите многократно при всяко взаимодействие и решение. Означава да бъдете честни, надеждни и последователни в действията и думите си. Да отстоявате принципите си, дори когато е трудно.

2. Те уважават своите последователи

По дефиниция лидерството предполага наличието на последователи. Неговата ефективност обаче е свързана не с броя им, а с уважението към тези последователи.

Затова е важно налагането на политики, които заличават стереотипите и подкрепят равенството и приобщаването.

Уверете се, че вашите процеси на наемане са справедливи и се стремете към разнообразна работна сила, съветва Шуантс.

Създайте среда, в която служителите се чувстват сигурни да изразяват себе си без страх от осъждане.

Насърчавайте открития диалог и активно изслушвайте опита и тревогите на хората си.

Предлагайте менторство и възможности за професионално развитие на всички служители, като не забравяте да се фокусирате върху по-слабо представените групи.

3. Те укрепват ценностите на организацията

Добрите лидери комуникират ясно ценностите на организацията, превръщайки ги в принципи, около които всички се обединяват по естествен път, давайки на компанията нейната уникална идентичност и посока. В организация, ръководена от ценности, работата в екип не подлежи на обсъждане - тя по презумпция включва сътрудничество, комуникация и взаимна подкрепа за постигане на общи цели. Става дума за използване на индивидуалните силни страни на всеки човек за създаване на синергично цяло, казва Шуантс и допълва:

Посредствеността няма да намери място в организация, ръководена от ценности.

Често първоначалното предизвикателство е да промените вашето мислене: да поставите под съмнение убеждението, че лидерството е свързано единствено с придобиване на власт, контрол или лично предимство, посочва още експертът. За щастие, когато мениджърите възприемат идеята, че управлението на хора и бизнес наистина е свързано с почтеност, уважение и ценности, тяхното представяне започва да се подобрява.