За да отговори на нуждите на своите клиенти с различни спестовни предпочитания и навици, tbi bank вече предлага лихва по гъвкавата спестовна сметка Касичка в мобилното си приложение. Сега клиентите получават фиксирана доходност от 1% годишна лихва върху заделените средства в Касичка, запазвайки в същото време достъп до парите си по всяко време. Банката продължава да предлага и едни от най-високите лихви по депозити на българския пазар (до 3.2%). Касичка предлага повече гъвкавост в сравнение с традиционните срочни депозити, тъй като средствата се олихвяват дори при довнaсяне или теглене.

Всеки потребител може да открие до пет Касички с различна спестовна цел, да ги озаглави както иска и дори да зададе крайна дата и сума за целта – от покупка на нова кола, през техника или почивка, до по-малки разходи като билет за концерт на любима група или подарък за любим човек, или просто да заделя „бели пари за черни дни“. Всяка една Касичка носи доходност от 1% на година за суми до 50 хил. лева или 25 хил. евро.

Клиентите могат да „счупят“ Касичка по всяко време или просто да изтеглят част от спестеното – само с един клик в приложението заделените пари мигновено се прехвърлят по сметката neon.

„Следваме обещанието си да бъдем най-доброто място за спестяванията на българите и затова непрестанно се вслушваме в нашите клиенти. Някои от тях искаха да получават допълнителна доходност за спестяванията си, като същевременно запазят достъп до парите си по всяко време. Вече не само срочните ни депозити, но и спестовната ни сметка Касичка предоставя на клиентите едни от най-добрите условия за техните спестявания. Освен това Касичка помага за изграждането на спестовни навици, а и намалява риска от импулсивни покупки, тъй като парите са заделени от разплащателната сметка. Лихвеният процент на Касичка е отлично допълнение към нашия безплатен пакет за ежедневно банкиране в мобилното приложение, от който всеки може започне да се възползва след по-малко от пет минути“, казва Лукас Турса, изпълнителен директор на tbi bank.

Наред с добавянето на доходност по Касичка, tbi увеличава лихвите по краткосрочните си три и шестмесечни депозити в приложението – съответно до 1.2% и 1.4% на годишна база.

Спестовните продукти на tbi bank са без такси за откриване и закриване, а сумите до 196 хил. лв. са защитени от Фонда за гарантиране на влоговете в банките.